Home

Paardenpad in de Gelderse Vallei

In juni 2011 is het ruiter- en menpad Gelderse Vallei Trail geopend. Een bijzonder pad omdat het bijna geheel over particuliere gronden gaat van agrariërs en landgoedeigenaren. Dankzij de medewerking van ongeveer 20 grondeigenaren en pachters is het pad mogelijk geworden.

Routewijziging april 2017

Per 2017 is de eerder aangekondigde uitbreiding bij  De Grote Fliert gerealiseerd, zodat hier een rondje gereden kan worden. Zie de pagina "ROUTE"voor een kaart van het nieuwe traceé.

LET OP: In tegenstelling tot het grootste deel van de Vallei Trail, is het deel van de route over De Grote Fliert ook opengesteld voor wandelaars. U kunt hier dus wandelende mensen tegen komen, houd hier rekening mee.

Fraai cultuurlandschap

De route van Vallei Trail is ongeveer 20 kilometer lang. De route is zeer afwisselend met graslanden, akkers, bossen en landgoederen, gelegen langs de Barneveldse Beek. De route gaat voor een groot deel over onverharde paden.

Spectaculaire Voorde
De voorde door de Barneveldse Beek is een bijzonder en spectaculair element in de route. Een voorde is van oudsher een doorwaadbare plaats in een rivier of beek. Voor Vallei Trail is speciaal een voorde aangelegd met een verharde bodem. De voorde is ongeveer 25 meter breed. De diepte van het water is meestal tussen de 40 en 60 centimeter, maar kan variëren. Als het veel geregend heeft, kan het water hoog staan en snel stromen. U moet dus wel goed opletten. Passeren van de voorde is een leuke uitdaging voor paardensporters die houden van een actieve buitenrit! Deze voorde is mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei en Veluwe.

Gelderse Vallei Trail is een initiatief van